Фалшиви новини, дезинформация, пропаганда. Как да се справим с тях?

Пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини засилват възприемането на глобалните проблеми, поляризират общественото мнение, насърчават насилствен глобален екстремизъм и реч на омразата.

Статия от партньора на Тийноватор 5 – Updata One

Какво представляват фалшивите новини?

Фалшивите новини са сложен и широкообхватен проблем. Самият термин се политизира и се използва за дискредитиране на всяка противоположна гледна точка. 

Някои хора го използват, за да хвърлят под съмнение опоненти, спорни въпроси или доверието в някои медийни организации. В допълнение, технологичният напредък, като появата на социалните медии, дава възможност на фалшивите новини да се разпространяват бързо и лесно, тъй като хората споделят все повече и повече информация онлайн./ Все повече разчитаме на онлайн информация, за да разберем какво се случва в заобикалящия ни свят./

Дезинформацията в ежедневието ни

Вселената на „фалшивите новини“ е много по-голяма, отколкото предполагаме. Някои истории може да съдържат частична истина, но да нямат контекстуализиращи подробности. Този тип новини не включват никакви проверими факти или източници. Друг вид фалшиви истории, биха могли да съдържат основни проверими факти, но написани с език, който е умишлено подстрекателски, пропуска уместни подробности или представя само една гледна точка.

Contemporary art collage. Antique statue bust and phone screen covering eyes with fake news lettering. Spreading rumors. Concept of disinformation, gossips, propaganda, influence, society. Artwork

Откъде идва дезинформацията и защо се разпространява?

  • Известни фигури –  популярни на обществото личности, разпространяващи дезинформация или фалшиви новини, с цел повлияване на масата от хора (например по време на избори).
  • Новинарски истории – истории, написани с цел привличане на приходи от реклами, посредством брой кликове. Някои истории съдържат неправилна

информация, за да получат повече кликвания.

  • Информационна война/медийно пространство – основните медии се използват за разпространение на правителствена пропаганда. За целта хиляди бот акаунти в социалните медии са създадени с цел да пропагандират фалшиви новини или да налагат конкретни мнения по дадени теми, правейки хората по-малко способни да различат истината от лъжата.

Как да различаваме фалшивите от истинските новини?

Интернет пространството е пълно с все по-добре замаскирани фалшиви новини и тяхното открояване не е лесна задача. 

Ето няколко начина, чрез които да различите истинските от фалшивите новини:

  • Източници: Точно както проверяваме достоверността на автора, така трябва и да обърнем внимание на самия източник. Въпреки че повечето легитимни източници не произвеждат фалшиви новини, има много уебсайтове, които го правят.
  • Домейн: Много от сайтовете, произвеждащи фалшиви новини, използват идентични URL адреси и имена на домейни на реномирани новинарски сайтове, като обикновено завършват с “.com.co“ вместо с “.com“ в края.
  • Посочените от автора източници: Верните новини съдържат връзки към други утвърдени доклади и организации. Те съдържат интервюта с лица, които могат да потвърдят или отрекат, че са направили дадено твърдение. Подкрепени са с доказателства, дати и други данни, които лесно могат да бъдат проверени.
  • Фактологична проверка: Можете да започнете с просто търсене, като използвате ключови думи. През 2022 г. Google създаде платформата Fact Check Tools, с която можете да проверявате верността на новините, като въведете заглавието на статията или нейния автор.

Нашата роля в борбата с дезинформацията

Фалшивите новини са сериозен проблем в нашето общество и могат да имат неблагоприятни последици за нашето мислене, действия и култура. Но ние можем да предприемем действия, за да се справим с този проблем.

Компаниите в общността на Updata One Perceptica и Identrics правят постъпки в борбата с дезинформацията.  От една страна, Perceptica предлага медиен мониторинг, анализ, с помощта на който може да се анализират различни клъстъри от информация и по този начин да се идентифицират пропагандни течения. Identrics, от своя страна, в разработва модели, базирани на изкуствен интелект и машинно обучение, с които автоматизирано да се улавя езикът на омразата, който обикновено е “посланик” на невярната информация. 

В заключение

Изключително важно е да бъдем внимателни и критични към информацията, която получаваме, да проверяваме източниците и да се обръщаме към надеждни източници на новини и факти. 

Споделяйте информацията отговорно и бъдете внимателни, когато става дума за новини и информация, която може да има влияние както върху вас, така и върху цялото обществото.

Референция:

Hate Speech Detection in Comments