За Тийноватор

Тийноватор е програма, която помага на ученици в 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект, като ги свързва с ментори предприемачи.

Тийноватор се реализира пилотно в България от началото на учебната 2018-2019, когато в програмата участваха 4 столични училища. За 2019-2020 Тийноватор обхвана 17 училища в три града – София, Варна и Враца, а през третата учебна година участваха 150 ученици от седем града. В четвъртата година 2021-2022 г. в програмата се включиха 420 ученици и 60 ментори от 30 града в България.

Тийноватор 4 има стартъп клубове в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Враца, Своге, Карнобат, Добрич, Русе, Плевен,, както и отделни участници от Бургас, Елена, Ямбол, Троян, Харманли, Благоевград, Сливница, Кюстендил, Монтана, Чирпан, Златоград, Разград, Якоруда и др., групирани в смесени онлайн отбори. 

Проектът е фокусиран върху стимулиране на креативното мислене на учениците и върху развиване на предприемаческите им умения. Ментори предприемачи от стартиращи и развити компании в България и с опит в различни сфери, помагат на ученици в 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект. Методиката на обучение на Тийноватор е разработена на базата на успешни практики от Станфордския университет. 

Срещите между менторите и учениците са ежеседмични, в продължение на една учебна година, и се движат по специално разработена програма от теми, благодарение на която учениците да се научат как се прави бизнес от “А до Я”, как се работи в екип и как се презентира пред инвеститори. Тийноватор помага на учениците да открият страстта си и да я превърнат в бизнес, като отключат креативното си мислене и развият редица ценни умения. Програмата залага на ученето през практика и през опита на менторите. Участието в Тийноватор е напълно безплатно.

В края на учебната година всички екипи от българските училища се явяват на национално състезание и презентират бизнес идеите си пред жури от инвеститори.

Проектът се реализира с подкрепата на Българския Център по Предприемачество (BEC) и с подкрепата на Фондация Америка за България. 

Програма “Тийноватор” се реализира с подкрепата на МОН (линк) и РУО-София (линк).