За Тийноватор

Тийноватор е част от международната мрежа U School, адаптирана за българските училища, в която ментори от стартиращи и развити компании в България и с опит в различни сфери, помагат на ученици в 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект.

През учебната 2018/2019 Тийноватор стартира в четири училища в София, а през учебната 2019/2020 се разшири до 17 училища – в София, Варна и Враца. Учебната 2020/2021 г. е третата поредна година за програмата. 

Програмата е безплатна, а форматът е базиран на практическо прилагане на успешни практики от Станфордския университет. Имплементирани са още design thinking, „lean development“, „rapid prototyping“, „business canvas model“ и др., в комбинация с личностно развитие и „меки“ умения, образователни игри. Организират се и посещения на офиси на реализирани компании. Фокусът на програмата е стимулирането на творческото мислене и увереността в собствените възможности.

Срещите между менторите и учениците в Тийноватор клубовете се провеждат веднъж седмично онлайн или на територията на училището, в период от една учебна година.

В края на учебната година всички екипи от българските училища се явяват на национално състезание и презентират бизнес идеите си пред жури от инвеститори. Най-добрият отбор от България участва в международно състезание.

Стартъп клубовете се организират по авторската методика на „Ustvarjalnik“/Uschool, Словения. Чрез нея от 2011 г. до днес е изградена мрежа от над 200 училищни клуба по предприемачество за гимназисти в Словения, Полша, Унгария, САЩ и Мексико. В програмата са включени над 5 000 ученици от цял свят.

Учебната програма е разработена в един от водещите световни акселератори “The Unreasonable Institute”, САЩ.

Проектът се реализира с подкрепата на Българския Център по Предприемачество (BEC) и с подкрепата на Фондация Америка за България. 

Програма “Тийноватор” се реализира с подкрепата на МОН (линк) и РУО-София (линк).