За Тийноватор

Тийноватор се реализира пилотно в България от началото на учебната 2018-2019, когато в програмата участват четири столични училища. В петата учебна година – 2022-2023, в програмата са записани 650 ученици от 33 български града. 

Тийноватор е 9-месечна програма, която развива меките умения (работа в екип, адаптивност, презентиране, управление на времето и адаптивност), стартъп културата и бизнес мисленето на учениците в 10. и 11. клас в цяла България. 

Учениците работят с ментори – предприемачи и създатели на стартъпи, по специална учебна програма, базирана на учене през практика. В края на учебната година представят първите си стартъп компании пред жури от инвеститори и това е техният летящ старт в света на бизнеса.

Тийноватор е фокусиран върху стимулиране на креативното мислене на учениците и върху развиване на предприемаческите им умения. Ментори предприемачи от стартиращи и развити компании в България и с опит в различни сфери, помагат на ученици в 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект. Методиката на обучение на Тийноватор е разработена на базата на успешни практики от Станфордския университет. 

Срещите между менторите и учениците са ежеседмични, в продължение на една учебна година, и се движат по специално разработена програма от теми, благодарение на която учениците да се научат как се прави бизнес от “А до Я”, как се работи в екип и как се презентира пред инвеститори.

Тийноватор помага на учениците да открият страстта си и да я превърнат в бизнес, като отключат креативното си мислене и развият редица ценни умения. Програмата залага на ученето през практика и през опита на менторите. Участието в Тийноватор е напълно безплатно.

Програмата е безплатна, с което дава равен достъп до предприемачеството на всички младежи в тази възраст. С това допринася за повече подговени отрано кадри за пазара на работна ръка и е инвестиция в бъдещето на икономиката на страната.

Тийноватор се реализира с подкрепата на Фондация Америка за България и Българският Център по Предприемачество

Супер партньори на Тийноватор 5 са UniCredit Bulbank, Kaufland, PostScriptum. Партньори на Тийноватор 5 са UpdataOne, LimeChain, Phone Arena, Sofia Tech Park, Американски университет в България, Endeavor, Фонд на фондовете, Агенция за насърчаване на МСП

Програма “Тийноватор” се реализира с подкрепата на МОН и РУО-София.