Тодор Калудов – Бургас

От ранна възраст Тодор участва в семеен бизнес – търговска верига за бързо- и среднооборотни стоки, както и в обекти от хранително-вкусовата промишленост и ХоРеКа. Има 7-годишен стаж в публично-финансовата сфера – в Национална агенция “Митници” (ревизионни и последващи производства) и в Национална агенция за приходите (контрол по приходите). Съвместявал е също длъжността “вътрешен финансов контрольор”. Понастоящем е специалист по SAP BW BI.

Избира ролята на ментор, защото иска да сподели опит и да мотивира учениците.

Ментор в Бургас.