Теодора Енева – Русе

Теодора Енева управлява неправителствената организация Startup Factory в Русе. Организира обучения и събития за развитие на дигиталните и предприемачески умения на възрастни и ученици. Има над 10 години опит на мениджърска позиция във водеща компания за речен транспорт.

 В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

По образование съм икономист. Имам опит в управлението на проекти, организиране и планиране на дейността.

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Тя предстои и е в областта на интериорния дизайн.

Кой или какво те вдъхновява за бизнес начинания?

Да постигна поставените цели и да изпитам удовлетворение от резултатите.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Търпение, постоянство и дългосрочна визия.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Добрата организация и планиране са необходими предпоставки за успех.

Защо тази програма е важна?

Програмата помага на учениците да се ориентират в реалния свят на предприемачеството.