Теодора Георгиева – Русе

Теодора има опит в предприемачеството през последните няколко години. Заедно с изпълнителния директор на американската InMusic отварят и развиват офис на компанията в Русе.
В момента изпълнява длъжността мениджър Човешки ресурси & Офис мениджър. Вярва, че за да бъдеш успешен предприемач, са нужни набор от конкретни умения, като лидерство, правилно бизнес планиране, задълбочени познания в конкретната област и умения за презентиране на услуги, продукти и идеи.
Готова е да сподели опита и познанията си с учениците, за да им помогне да изградят тези умения. Приема предизвикателството Тийноватор, за да освежи перспективата си.

Ментор в Русе.