Стоян Лозанов

Стоян е на 27 години от Стара Загора. След като завършва основното си образование в езиковата старозагорска гимназия, заминава в Сидни, Австралия. Там учи и същевременно работи върху собствената си фирма. След завършването си се връща в България, където започва работа в голяма финансова институция.  Няколко години по-късно, той оставя сигурната заплата в компанията за да превърне собствената си идея за бизнес в реалност и основава ОМНИО.

В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

Най-много опит имам в бизнес развиването. Това съм и завършил в Сидни. Там за пръв път основах собствена компания, която развивах докато учех и благодарение на която успях да плащам за образованието си там.

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Автоматизация за бизнес процеси, които традиционно се извършват бавно и неефикасно във финансовата сфера. Идеята се появи по време на работата ми за голяма финансова фирма, която напуснах, за да основа ОМНИО.

Кой или какво те вдъхновява за бизнес начинания?

Вдъхновение черпя от позитивната промяна, която мога да направя за обществото и бизнеса. Да се развива един проект е една сложна игра, която носи безценен опит в житейски аспект – това също ме мотивира и вдъхновява, защото знам, че каквото и да се случва, ще изляза по-опитен.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Това е комплексен въпрос, който има много различни отговори. Моят опит води до констатацията, че успешният бизнес е тясно свързан с усилието, което се полага,  

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Умението да разпознават наистина важните приоритети в работата. Прекалено често проекти се провалят поради полагането на енергия, ресурси и усилия в маловажни неща, които не допринасят за успеха. Възможността да не се фокусират върху грешките, а да разпознават уроците без това да създава емоционални битки. 

Защо тази програма е важна?

Програмата създава мост между млади бъдещи иноватори – предприемачи и хора, които вече имат реален опит в бизнес средата. Така се създава обмен на знания и виждания между двете групи, който подпомага на всички. Участвам, защото искам тези млади личности да имат моята основа и да я надградят значително.