Слави Михов – Добрич

В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

Ученически пътувания и хотелска анимация.

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Най-добрата ми бизнес идея бе да се опитам да предоставя един затворен цикъл в сферата на туризма, който да видоизмени начина на ученическите пътувания, както и да се предостави една по-различна и много приятна работна среда. Желанието ми да работя в приятелска среда с млади хора и за млади хора, опитът, който съм придобивал с годините , както и академичните ми познания, ме вдъхновиха да се опитам да направя нещо, което до сега никой не се е заемал да прави в България.

Кой или какво те вдъхновява за бизнес начинания?

Изпитвам много голямо удовлетворение, когато си поставя цел и я постигна, позитивните резултати в нашата работа ме мотивират, да не спирам да прилагам нови идеи и да постигаме нови , все по-добри резултати. Може да се каже, че при мен важи правилото ИДЕЯ + ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ = НОВА ИДЕЯ.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

За успешно реализиране на добри бизнес идеи е необходимо добро планиране и устойчивост.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Ще се радвам ако успея да предам поне част от моята мотивация и енергия на учениците, вярвам, че ако успея, те ще се научат да се борят повече и да не се отказват от своите идеи, защото една идея може да бъде реализирана, само ако човек не се откаже от нея.

Защо тази програма е важна?

Понякога хората в ученическа възраст се нуждаят от различно мнение, мнение, което да не присъства всеки ден в техния мироглед. Все по-често се случва това мнение да доведе до един по-труден и еднообразен начин на живот. Смятам, че чрез програмата, ние можем да бъдем единственият шанс на някои ученици да бъдат разбрани и да постигнат нещо, което би променило живота им.