Сергей Петров – София

Представи се в 5 изречения

Казвам се Сергей Петров и съм авио инженер по образование и предприемач по призвание. Ентусиазират ме технологиите, природата и техните пресечни точки. Вярвам, че е наша отговорност да създадем светло и устойчиво бъдеще за следващите поколения, а убежденията ми са подкрепени от екип от невероятни специалисти в рамките на компанията ни – Поленити.

В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

В изграждането на бизнес модел, анализ на пазара, създаване на прототипи на продукти и тяхното надлежно и координирано тестване, съобразено с целите на компанията.

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Все още доказваме колко добра е идеята ми, но вярвам, че бъдещето на пчеларството би могло да бъде устойчиво с внедряването на цифрова техника, която позволява достъп до безпрецедентни данни. Компанията, която създадох през 2015 година прави именно това – внедрява сензорни станции за дистанционно наблюдение на ключови параметри за една пчелна колония и по този начин позволява на пчеларя да знае какво и кога да свърши, за да поддържа оптимално здраве и продуктивност в колонията.

Кой или какво те вдъхновява за смелите бизнес начинания?

Вдъхнови ме реализацията, че всеки човек може да промени света към по-добро, ако съумее да бъде достатъчно пресметлив, смел и най-вече – упорит. Първият човек, който ми показа този тип мислене, е Райчо Райчев – мой ментор и до днес.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Пресметливост, упоритост и малко лудост. За да бъде една идея смислена, тя трябва преди всичко да бъде оригинална, а екипът зад нея – дисциплиниран, отворен към новото и упорит (но не заслепен). Смятам, че зад всеки успешен продукт има скромен човек, умеещ да изслушва и да се учи от грешките си.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Да съумеят да вземат всичко от дадена грешка и да я превърнат в знание. Как да отсяват информация и какво поведение да имат спрямо себе си и бъдещите си партньори.

Защо тази програма е важна?

Защото за да бъдат успешни младите архитекти на България, имаме нужда да предадем възможно най-много от знанията и опита си и да им позволим да застанат на нашите рамена.