Николай Мартинов – София

Николай Мартинов

Представи се в 5 изречения.

Инвестирам в български растящи компании от 30 години. Бил съм брокер на стоковата и фондовата борса, ръководител на инвестиционен посредник Карол, направил съм няколко компании публични и в момента съм партньор в Импетус Капитал, дружество управляващо алтернативния фонд ИмВенчър II.

В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

Капиталови пазари, финанси, стартъпи.

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Като брокер на фондовата борса имах много клиенти и не успявах да ги обслужа по телефона и затова въведох експерименталната към онзи момент система за търгуване през интернет за първи път в България при инвестиционен посредник Карол. От тогава до сега Карол е винаги на първо място по брой сделки на БФБ вече 17 година подред.

Кой или какво те вдъхновява за смелите бизнес начинания?

Решаването на значим проблем на голяма група хора.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Прилагане на знанията и довеждане на процесите до край.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Фокусът върху най – важния проблем.

Защо тази програма е важна?

Искам да предам знанията си на следващото поколение предприемачи. Да вдъхна увереност и да подкрепя прохождането в областта продаването на идеи на сключването на сделки.