Михалина Георгиева – смесен онлайн клуб

През последните години Михалина се занимава основно с User Research. Смята, че е страхотна специалност, защото е в основата на предприемачеството и всяка нова идея. Имала е възможността да се образова в Берлин (HPI School of Design Thinking – d.school) и Хелзинки (MBA, Service Design Innovation). Практикува в международни стартъпи и корпорации. През последните 2 години е съосновател на спортна платформа Beyond Berlin, която цели да демократизира елитни спортове и да даде възможност на всеки да участва. В момента работи като Customer Insights Team Lead в H&M, Берлин.

Вярва, че иновативните идеи се раждат, когато хора с различни умения, начини на мислене, стилове на работа и възраст работят заедно. Включва се като ментор, заради това, но и за да черпи вдъхновение от учениците, докато дискутират нови решения и идеи.

Ментор на смесен онлайн клуб. Базирана в Берлин/София.