Михаела Кокенска – Стара Загора

Михаела има опит в сферата на клиничните проучвания – като Clinical Operations Manager в най-голямата в България действаща сайт мениджмънт организация в сектора.
Вярва, че младите хора имат нужда от подкрепа по пътя на определянето на себе си и професионалната си ориентация, комуникирайки с хора, които говорят на техния език и вече са извървяли част от своя път в този аспект. Смята, че новото поколение лидери е също чудесен източник на опит, иновативни подходи и идеи, а симбиозата между тях и бизнеса би довела до взаимни ползи у двете страни.

Ментор в Стара Загора.