Милка Стойчева – Благоевград

Още от студентските си години Милка се включва в различни предприемачески инициативи. Като главен редактор в студентската медия AUBG Daily работи активно с партньори и спонсори. Участва е в обучения на акселераторската програма Elevate в Американския университет в България и в състезанието по социално предприемачество Innovation Station.
В отбор с още четирима студенти разработват бизнес стратегия за разрешаването на проблема с дискриминацията към LGBTI+ обществото в България. Печелят първо място, което им дава възможността да участват в международното състезание за социални предприемачи в Баку.
В момента развива малък бизнес, свързан с преподаване на английски език на деца в начално училище.
Вярва, че може да помогне на Тийноваторите със своята позитивна енергия, хъс и креативна мисъл.

Ментор в Благоевград.