Мая Цанева – София

Аз съм журналист на свободна практика и блогър, Работя в сферата на публичните комуникации и създавам онлайн съдържание. Филолог и политолог.

Коя е първата идея, която превърна в бизнес/предприемаческо начинание?

Преди 7 години окончателно преминах към свободната практика като журналист и като специалист в областта на публичните комуникации. Създадох блог преди 2 години. 

Личност или мото, което те вдъхновява за бизнес / предприемачески начинания?

Ариана Хъфингтън, съосновател и главен редактор на The Huffington Post, Пипи Дългото Чорапче.

Кое е абсолютно необходимото качество за успешно реализиране на идеите в бизнес?

Смелост

Кое е предимството на работата в екип пред самостоятелната?

Споделянето и взаимното учене и израстване

Как си почиваш?

Със сън, с тишина, с музика и с книги. 

Кое е умението, което искаш да предадеш на учениците в Тийноватор?

Да задават и да се питат сами много въпроси, да подържат темпото, да се научат да виждат нещата и от различна гледна точка и да разбират, че винаги имат път напред.

Какво очакваш от приключението Тийноватор?

Да вляза в света на бъдещето и да разбирам по-добре аудиторията, клиентите, партньорите, с които тепърва ще работя. Очаквам приключение за ума!