Мартина Георгиева – София

Мартина Георгиева е на 22, социален предприемач в сферата на висшето образование и младежките организации. В момента е студент, специалност Маркетинг.

Коя е първата идея, която превърна в бизнес/предприемаческо начинание?

StudyHub, първата денонощна библиотека в България. Проект на над 2 години даващ денонощно пространство за учене на студентите в Студентски град. Библиотека без охрана, с картов достъп, показваща западния модел на образованието, в България.

Личност или мото, което те вдъхновява за бизнес / предприемачески начинания?

Andy Duffresne, герой от книгата Изкуплението Шоушенк, който в продължение на години не се отказва да направи библиотека, защото вярва в силата на книгите.

Кое е абсолютно необходимото качество за успешно реализиране на идеите в бизнес?

Осъзнаването, че ще успееш само с много работа и вяра в идеята си.

Кое е предимството на работата в екип пред самостоятелната? 

Работата в екип те учи, че не сме си самодостатъчни и всеки има силни страни, но когато ги обединим сме много по-добри. Работата в екип спестява време, показва на човек, че не винаги е прав, учи го да приема чуждо мнение. Работата в екип е своеобразно израстване от „Аз мога всичко“ до „Аз знам, че не мога всичко, но съм добър в ….. “

Как си почиваш? 

Гледам сериали, чета книга или готвя докато слушам музика. Особено готвеното на хубава музика ми е любимо.

Кое е умението, което искаш да предадеш на учениците в Тийноватор?

Да знаят, че предприемачеството не е просто „Имам старт-ъп“, а много постоянна, целенасочена работа, за да постигнеш огромна цел. Цел, която идва с цена.

Какво очакваш от приключението Тийноватор?

Да се срещна с будни млади хора и заедно да успеем да помогнем едни на други и да израстнем като личности, които искат не просто да правят бизнес, а да решават проблеми.