Мария Доганова – Варна

Представи се в 5 изречения.

Екстроверт с огромен ентусиазъм и силно желание нещата да се случват. Завършила съм туризъм в Швейцария и България, с допълнителни курсове в Португалия и Испания. Магистър по предприемачество към Българския Център по Предприемачество (BEC). В момента работя в семейната ни фирма за консултации в туризма и съм собственик на малък плажен бар, насочен към нулев отпадък и здравословен начин на живот. Собственик съм в малка компания, която превръща неработещите лентови фотоапалати в лампи. Основният ми интерес е свързан с промяна на пътя, по който се развива туризмът в България, чрез иновации, обучение и грижа за персонала.

В кои сфери на бизнеса имаш най-богат опит?

Туризъм – консултиране, обучение, стандарти на обслужване и вътрешни операции, дигитален маркетинг, иновации.

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

“UPLOYMENT” – интернет платформа, която подпомага туристическата индустрия да набира квалифициран персонал като комбинира обучение и персонализирано обслужване. Идеята е породена от нарастващ проблем, свързан с липсата на квалифицирана работна ръка в туризма, която води до закриване на бизнеси.

Кой или какво те вдъхновява за смелите бизнес начинания?

Най-много ме ентусиазира идентифициране на проблем, който може да се разреши с дадена бизнес идея  и екип. Успешните бизнес начинания трябва да са съвкупност от цел, практичност и ефективност.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Екип, отдаденост, търпение, самочувствие, постоянство, поемане на отговорност, цел.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Да бъдат наблюдателни, да боравят ефективно с информация, да управляват идеи, да делегират права, да предам важността от създаване на среда и доверие.

Защо тази програма е важна?

Показва на учениците как техният труд се превръща в плод. Възпитава учениците да бъдат част от общност и да разчитат един на друг. Предоставя практически опит, който им е нужен в личното и кариерно радвитие. Възпитава учениците да бъдат последователни и да следват целите си.