Йоана Люцканова – София

Йоана Люцканова е социален предприемач в сферата на висшето образование и младежките организации. Работи и в сферата на технологиите. Завършила е Стопанско управление с английски език в Софийски университет. Съосновател е на два проекта, свързани с развитие на студентите – StudyHub и CareerHub.

Ментор в София.

Кой или какво те вдъхновява и те е вдъхновявало за бизнес начинанията ти досега?

Това, което ме вдъхнови да работя по тези проекти е несъмнено положителната промяна, която те донесоха на студентското общество. Важно е всяко едно действие да носи положителна промяна и отпечатък в обществото.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите идеи?

Вяра в идеята и много добре структуриран план за реализация. Да не забравяме и добре сплотен екип, защото всеки един бизенс е невъзможен без неговия задвижващ механизъм, а именно екипът.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на Тийноваторите?

Да бъдат смели в мечтите си и никога да не се отказват, защото всеки обича да печели, но най-много научаваме именно когато губим и правим грешки.

Кое умение ти се иска да се преподаваше в училище, когато беше ученик / ученичка?

Как да правим грешки и по-важното как да извлечем пълноценното от един наш провал.

Защо избра да си ментор в Тийноватор?

Избрах да бъда ментор в Тийноватор за трета поредна година, защото тази програма сама по себе си е много ценна както за учениците, така и за менторите. Страхотно е усещането да предадеш знанията и опита, който имаш на по-младите, като паралено с това им помагаш да реализират мечтите си.