Запрян Ташев – София

Запрян Ташев е на 27 години, специалист продажби в голяма немска фирма, която оперира на вътрешния пазар у нас. Завършил е предприемачество в Универститета по национално и световно стопанство. Търси, създава и развива различни проекти. 

Коя е първата идея, която превърна в бизнес?

Магазин за декупажни стоки. С екипа открихме артист, който имаше възможност да придава нов вид на различни предмети чрез декупаж. Закупихме от него стока, която реализирахме през различни канали.

Личност или мото, което те вдъхновява за бизнес / предприемачески начинания?

Вдъхновяват ме личности, които използват бинеса си за да финансират обществено значими каузи. Също се вдъхновявам от хора, които създават добавена стойност и решават значими проблеми.

Кое е абсолютно необходимото качество за успешно реализиране на идеите в бизнес?

Желание, постояноство, вяра и най-вече умение за работа в неопределеност.

Кое е предимството на работата в екип пред самостоятелната?

Споделената енергия на участниците в екипа. Възможността да се обсъждат идеите и да се дава обратна връзка. Повече хора значи повече ключови компетенции в различни сфери.

Как си почиваш?

Спортувам, излизам с приятели, чета.

Кое е умението, което искаш да предадеш на учениците в Тийноватор?

Ще се срещна с младежи, които имат желание да се докоснат до предприемаческата екосистема. За някои от тях началото може да е много стресиращ, а други могат да са в състояние на обмисляне на перфектната идея, която най-често е мит. Като човек, който неотдавна е минал и през двете състояния ще мога да споделя опита с успехите и неуспехите си. 

Също така мога да им споделя за нагласата за работа в неопределена и несигурна среда, което в крайна сметка определя качеството ни на живот.

Какво очакваш от приключението Тийноватор?

Сигурен съм, че ще се срещна с много различни хора с разнообразен опит и различни сфери на работа, които въпреки това ще са обединение от идеята за развитие на предприемаческата среда у нас.