Живко Джамяров

В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

Опитът ми е в сферата на предприемачеството, в която съм активен от 2009 г, както и в секторите на търговията, ресторантьорството, производството на веган храни и биологичната сертификация на продукти.

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Това е  проектът „Ancestral Superfoods“. Появи се докато се възстановявах в интензивното отделение в болница в Австрия от преживян хеморагичен инсулт. Тогава размишлявах дълбоко какво наистина бих искал да направя с живота си, ако получа втори шанс, и реших, че това трябва да е проект за пълноценни покълнали и ферементирали храни, които да са част от превенцията ни по отношение на нашето здраве, така че да не стигаме до там, където бях стигнал самият аз.

Кой или какво те вдъхновява за бизнес начинания?

Определено мисълта за другите, това че мога да направя нещо добро за тях или да им помогна по някакъв начин. Тя е горивото в моя двигател и енергията, която ми дава сила, дори и в най-трудните моменти.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Необходим е много добър и ясен план за действие, както и пълен анализ на силните и слабите страни на бизнес идеята и доколко наистина тя би имала шансове за успех. Много е важно да имаме яснота в какво се впускаме, още преди да сме направили първата крачка. За да се развие една бизнес идея е от изключителна важност да има необходимата нагласа на ума, постоянство и да може предприемачът да работи в екип и да носи отговорност за решенията, които взима.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Определено би било умението да работят добре заедно в екип. 

Защо тази програма е важна?

Защото развива качества в учениците, които ще са изключително важни за бъдещето им развитие като личности, които да могат сами да направляват живота си, да правят избори и да не се страхуват от промяната.