Дилян Попов – Варна

Представи се в 5 изречения

Човек, който е обвързан с идеята на предприемачеството и иска да я развие в собствената си страна, като даде възможност на всички да видят какво представлява предприемачеството и да преценят дали това е за тях или не.

В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

Развитие на малък и среден бизнес. ИТ и телекомуникации (опит над 20 години). Финансовата сфера (опит над 10 години)

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Това, което осъществяваме в момента. Появи се благодарение на среща с Лари Бил, с когото разговаряхме и стигнахме до заключението, че в България е от изключително значение да има обучение по предприемачество.

Кой или какво те вдъхновява за смелите бизнес начинания?

В бизнеса, това което винаги ме е впечатлявало е, че можеш добре да се справиш с различните бизнес модели, ако интегрираш или заимстваш от един тип бизнес в друг. За мен е по-важно да познавам повече бизнес модели, за да мога да заимствам от тях.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Сплотен екип от ентусиасти.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Да си отворят очите за целия свят.

Защо тази програма е важна?

Защото това е бъдещото поколение, върху което нашата държава ще стъпи и ще гради бъдещето. Другата страна е, че децата в България не получават необходимото образование и гледни точки, които да им отворят очите за това, че светът е техен. Имат бариера в мисленето и се притесняват да мечтаят. Това е възможност да им представим нещата така, че да мислят за себе си като жители на света.