Диан Куманов – София

Диан е Full-stack developer с опит в дизайна и разработването на уеб приложения. Основател е на стартъпа Light – нова социална мрежа и онлайн алтернативна на традиционното образование.
Мечтае да помага на по-младите от него да се реализират.

Ментор в София.