Даниела Цочева – Варна

Аз съм Даниела Цочева от Варна и морето е безспорната ми любов. По професия съм счетоводител. През последните 20 години управлявах счетоводна компания. Обичам предизвикателствата, разработването на нови идеи, особено тези свързани с младите хора. В момента съм финансов консултант на fintech startup за банков и бизнес софтуер.

Коя е първата идея, която превърна в бизнес/предприемаческо начинание? 

Сега първите ми опити като предприемач ми изглеждат смешни, но те са ми дали опит и кураж в реализирането на следващи интересни идеи. Най-същественият ми и голям до момента бизнес проект е създаването и менажирането  на фирма за финансови, счетоводни и бизнес консултации. Никога не се ограничавам с една идея и любопитството ми ме води към нови и интерсни начинания.

Кой или какво те вдъхновява и те е вдъхновявало за бизнес начинанията ти досега?

Винаги ме е водило любопитството.

Вдъхновяват ме хората и природата.

Търсенето на вдъхновение е осъзнато и научаемо умение.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите идеи?

Екип.

Само това.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на Тийноваторите?

Да не се отказват;

Да се отказват без съжаление, ако нещо вече няма потенциал;

Да се впускат без страх в нови начинания;

Да са смели в мечтите си;

Да вярват, че от тях зависи света, в който ще живеят.

Кое умение ти се иска да се преподаваше в училище, когато беше ученик / ученичка?

Много исках да се преподава театър. Обаче пиесите и ролите да си ги разпределяме ние. Екипната, творческата работа липсваше преди. Сега има опити в тази изключително полезна насока. Не достатъчни, но има.

Защо избра да си ментор в Тийноватор?

Най-вдъхновяващата работа е да си част от младежкия ентусиазъм. Аз имах в началото на професионалния си път ментор, на когото съм благодарна за подкрепата.