Георги Дянков

В кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит?

Започнах своята същинска кариера в технологичния сектор и по-конкретно – образователни IT продукти. Най-голям опит имам в разработката на софтуерни продукти. Въпреки това интересите ми се разраснаха и през годините изградих солиден опит в стратегическото бизнес планиране чрез моя консултантски бизнес. Харесва ми да се впускам надълбоко и да решавам различни проблеми в множество сектори, като имам опит както в неправителствения сектор в областта на образованието и екологията, така и в различни бизнес области, като производство на високотехнологична апаратура, авиация, ИТ инфраструктура и мрежи, и други. 

Коя е най-добрата ти бизнес идея до момента и как се появи?

Най-добрата ми идея беше първият ми опит за собствен бизнес – разработка на оптични сензори. Този опит се оказа неуспешен, но го оценявам така защото научих много – научих, че една много добра идея не е достатъчна, че екипът е това което създава или разрушава един бизнес и че макар да има фактори извън наш контрол, то винаги има какво да предприемем. 

Кой или какво те вдъхновява за бизнес начинания?

Вдъхновява ме фактът, че иновациите са това, което движи човечеството напред, а те се раждат предимно чрез бизнес начинанията. На пръв поглед една дребна идея може да се окаже животопроменяща, ако не за цялото човечество, то поне за хората, които я реализират, и това ме мотивира. 

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите бизнес идеи?

Най-общо казано – упоритост, устойчивост, адаптивност и добър екип. Нюансите на всички тези неща обаче изискват много други умения, като например комуникативност, умения за приемане и оценяване на неуспеха и грешките. Трудно е, а в зависимост от целта и невъзможно, един човек да притежава правилната комбинация от всички тези, затова създаването на правилния екип е критична част от реализирането на всяка цел. 

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на учениците в старт-ъп клубовете по предприемачество?

Трудно ми е да определя кое е най-важното умение, но със сигурност искам да им предам умението и нагласата да се справят с трудностите. Неизбежно всеки ще се сблъска с тях и оптимизмът и правилната нагласа в такива ситуации ще им помогне да приемат като урок, а не провал. 

Защо тази програма е важна?

Ползите от тази програма са много. Една част са чисто практичните като създаване умения за работа в екип, оценяване на различните гледни точки, практичните умения за бизнес анализ и много други. В допълнение на това стои и опита който учениците ще придобият, техните преживявания и общуване, което е по-различно от ежедневното и според мен по-обогатяващо.