Атанас Божинов – София

Атанас има над 20-годишен опит в сферата на небанкови инвестиционни продукти – пенсионни фондове, взаимни/инвестиционни фондове. Участвал е в създаването на пенсионна компания, а в момента работи в сферата на управлението на активи и взаимни фондове.

Ментор в София.

 

Как започна професионалният ти опит?

Започнах професионалното си развитие още от студентската скамейка, като участвах в създаването и развитието на частни пенсионни фондове – напълно нова по това време дейност у нас. През годините натрупах практически познания и опит в сферата на небанковите финансови продукти като пенсионни и инвестиционни фондове.

Част от работата ми винаги е била свързана с това да обучавам хората как да използват възможностите на финансовия свят, за да решават по-успешно личните си финансови задачи. Голямо удовлетворение е да виждаш, че една нова сфера или непознат финансов продукт, в резултат от постоянна и целенасочена работа, стават все по-познати и използвани от повече хора.

Кой или какво те вдъхновява и те е вдъхновявало за бизнес начинанията ти досега?

Вдъхновението най-често идва от това да се чувстваш полезен за хората, въвеждайки ги в непозната за тях среда и помагайки им така да развиват и постигат своите цели. Това винаги е било най-зареждащото за мен.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите идеи?

За да се осъществи каквото и да е начинание, трябват познания, смелост и добри партньори. Ако добавите към това и ясен план, то тогава превръщането на идеята в реалност е напълно постижимо.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на Тийноваторите?

Надявам се чрез Тийноватор да предам постоянството в усилията за постигане на резултати и готовността винаги да научиш нещо, дори и когато се срещнеш с неуспехите.

Кое умение ти се иска да се преподаваше в училище, когато беше ученик?

Мисля, че когато аз бях ученик, нямаше как да ме подготвят за това, че човек винаги има какво да научи и трябва да го прави през целия си живот.

Защо избра да си ментор в Тийноватор?

Мисля, че да бъда ментор в Тийноватор е моят начин да бъда полезен на младежите по пътя към тяхното бъдещо професионално развитие. Надявам се да им вдъхна смелостта да имат „мечти с голям мащаб“.