Александър Лефтеров – София

Александър има богат опит в предприемачеството, с над 10 основани компании и няколко продадени бизнеса.
Основател и изпълнителен директор е на Tiger Technology. Член е на глобалната предприемаческа организация Endeavor и е ментор в програмата Dare to Scale от самото й създаване. Извървял е целия път от програмист до изпълнителен директор на международна компания.Смята, че предприемаческата култура не е добре развита у нас и това поставя социален и морален ангажимент към успелите предприемачи у нас да предадат опита си.

Ментор в София.

 

Кажи ни за един твой провал и един твой успех, които са те научили на нещо.

Като успех отчитам факта, че съм продал три компании, които съм създал. Като провал отчитам факта че съм се занимавал със неща, които не разбирам – например компания за производство на игрални филми.

Кой или какво те вдъхновява и те е вдъхновявало за бизнес начинанията ти досега?

Продължава да ме вдъхновява предизвикателството да решавам проблеми, които други не са успели преди мен. За щастие – изглежда ми се отдава.

Какво е необходимо за успешното реализиране на добрите идеи?

Вяра и упоритост. За съжаление, същите са необходими и за най-зрелищните провали.

Кое е най-важното умение, което искаш да предадеш на Тийноваторите?

Опит. Ако имах бяла брада щях да го кажа като “мъдрост”. Иначе – креативно и най-вече, критично мислене.

Кое умение ти се иска да се преподаваше в училище, когато беше ученик?

Критично мислене.

Защо избра да си ментор в Тийноватор?

От години се опитвам да помагам на съпругата ми, която е учителка на 8.-12. клас, с някои иновативни предмети. При все че смятам, че ми се отдава – за пръв път ще мога да го докажа за себе си на практика. Освен това от години съм ментор на стартиращи компании и наистина ми харесва да работя с хора, които имат желание да реализират иновативна идея. Иска ми се да опитам това наистина в зародиш.