Защо го правим

Предприемачеството е основен двигател на иновациите и икономическото развитие. То е сбор от компетенции, които могат да бъдат научени и усъвършенствани. Усвояването им може да започне още в училище и да бъде забавно, интересно и предизвикателно. Това е не само ценен опит за учениците, но и фактор за успеха в бъдещата им реализация – и като предприемачи, и като служители.

Според Глобалния предприемачески мониторинг, 2016-2017, България е на 62-ро място по предприемаческа активност от 65 държави. Едва 4.8% от българите участват в някаква форма на предприемаческа активност.

Тази статистика показва нуждата от нови подходи, които да доведат до реална полза и позитивен ефект за националната икономика. Ние вярваме, че Тийноватор ще допринесе за тази промяна. Обучението в предприемачество от ранна възраст играе важна роля в изграждането на нагласи, умения и начин на мислене, важни за успеха в 21 век. То е сред инвестиции с най-голяма възвръщаемост – компетенциите, които развива са ключови за изграждането на иновативна и конкурентна икономика.

В старт-ъп клубовете се обединяват проактивни, уверени и креативни млади хора. Техните постижения изграждат позитивен ролеви модел, събуждат желанието на други млади хора да развият уменията си в тази посока и допринасят за позитивната нагласа на общността към предприемачеството.

В хода на програмата тийнейджърите:

  • Придобиват знания и умения с помощта на своите ментори, които са приложими във всяка една сфера на живота и са предпоставка за успешна реализация.
  • Имат възможността за участие в различни ситуации от реалния свят на бизнеса, срещи с успешни предприемачи, защита на екипната идея пред инвеститори; всичко това ще изгради в участниците увереност да бъдат проактивни и инициативни в техните бъдещи начинания.
  • Развиват уменията си да се адаптират, да търсят новаторски и творчески решения на различните предизвикателства, с които се сблъскват. Това събужда тяхната креативност и способност да бъдат иновативни.
  • Изграждат устойчивост и позитивно мислене – защитата на собствената идея пред инвеститори и работата в екип поставя тийнейджърите пред различни ситуации и им помага в бъдеще да се справят с неуспехите по-лесно.
  • Са част от силна местна прогресивна общност.